høstfarger i trærne
Du er her:
Hjem 
- ny horisont, nye muligheter
Arbeid & Inkluderingsbedriften Nordtro AS

 

     


Arbeid & inkluderingsbedriften Nordtro AS har som målsetting å tilby tjenester til de som har behov for det i Nord-Troms.

Vår viktigste samarbeidspart er NAV-kontorene i Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa.
 
Nordtro AS består av flere ulike avdelinger: Industri-/administrasjonsbygget ,  samt butikken MX Sport Nordtro og Jobbsenter på Storslett. 

Her kan du få vite litt mer om hvordan våre detlakere vurderer tilbudet vårt - Brukerundersøkelse

TJENESTER    ARENAER    TILTAK    VERKTØY    INNSØKING  Nordtro AS - Industriveien 8 9152 Sørkjosen. - 77 76 55 00 - Org.nr.: 929 809 556 MVA